przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
445714 odwiedzin

RODO

A A A

Klauzula informacyjna dla czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1)     administratorem danych osobowych czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie,  z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. 1 Maja 21;

2)      inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pani Anna Pałys adres e-mail: instr.sochaczew@gmail.com;

3)      dane czytelników będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)      podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.

5)      dane czytelników będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;

6)      zarejestrowani czytelnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec biblioteki;

7)      czytelnicy mają prawo do wniesienia skargi do GIODO, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

kontakt