przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
372338 odwiedzin
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Mój zwierzak – mój przyjaciel ”

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt przypadającego 4 października. Miejska Biblioteka Publiczna w SOCHACZEWIE ogłasza konkurs fotograficzny "Mój zwierzak-mój przyjaciel".

 


 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Konkurs kierowany jest do mieszkańców miasta Sochaczew .

2.Celem konkursu "Mój zwierzak-mój przyjaciel". jest: integracja rodzin, zachęcenie do wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu oraz zwrócenie uwagi na rolę zwierząt w wychowaniu dzieci. Propagowanie zdolności twórczych w dziedzinie fotografii i twórczości artystycznej. Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.

3.Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

KATEGORIA I : dzieci do 18 r.ż,

KATEGORIA II: dorośli

 

4.Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku. Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac.

 

Należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku (w przypadku dziecka -zgodę rodziców)(załącznik nr 1.) i załączyć ją do przekazanej pracy.

 

5.Każdy uczestnik wysyła zdjęcie w wiadomości prywatnej na profil Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej

6. Termin Nadsyłania Prac 4 października (niedziela)

 


 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE
zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka


Ja, niżej podpisany ........................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej
wyrażam zgodę ............................................................................................................
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej)
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka .................................................................................................................................
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografowanej) na potrzeby konkursu „Mój zwierzak – mój przyjaciel”: w materiałach publikowanych na stronie Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
.........................................................................
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
Miejscowość.................................................................., data..................................................
1)Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)


OŚWIADCZENIE
zgody na wykorzystanie wizerunku (OSOBA DOROSŁA)

Ja, niżej podpisany ...................................................................................................................,
(imię i nazwisko osoby fotografowanej
wyrażam zgodę ............................................................................................................
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej) na wykorzystanie mojego wizerunku na

potrzeby konkursu „Mój zwierzak – mój przyjaciel”: w materiałach publikowanych na stronie Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
.........................................................................
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
Miejscowość.................................................................., data..................................................
1)Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami


Jeśli nie maja Państwo możliwości zeskanowania i wysłania nam oświadczenia, zachęcamy do zrobienia zdjęcia i wklejenia go w wiadomości prywatnej

 

 


A A A
15.09.2020
godz.11:18
 
kontakt