Najpiekniejsza Ozdoba Wielkanocna

A A A

 

I edycja

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

ul. 1 Maja 21

96-500 Sochaczew

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych

Urzędu  Miejskiego w Sochaczewie

 

 Program Konkursu:

  • 31 marzec (piątek) - ostateczny termin składania prac,
  • 7 kwiecień (piątek), godz. 1700 - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów   i nagród,
  • 8 kwietnia (sobota), godz. 1000 - 1600- kiermasz świąteczny w Kramnicach Miejskich.

 

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

- ochrona przed zanikaniem tradycji

- kultywowanie tradycji ludowej

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- rozwijanie zdolności manualnych

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

- integracja dzieci i młodzieży

- rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

 

Warunki uczestnictwa:

-        Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

 

I kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np.  pisanka, baranek, zając itp.)

II kategoria – najpiękniejszy stroik wielkanocny 

-        Prace wykonane samodzielnie,  techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika.

-        Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta   
i powiatu, grup plastycznych działających w ośrodkach kultury.

-        Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

  • § przedszkola i klasa „0”
  • § klasy I-III
  • § klasy IV- VI
  • § klasy I-III gimnazjum
  • § szkoły ponadgimnazjalne i osoby dorosłe   

        

-        Każdy uczestnik konkursu niezależnie od grupy wiekowej  ma prawo  zgłosić 1 pracę w wybranej przez siebie kategorii.

-        Placówki oświatowe dostarczają na adres biblioteki do dnia 31 marca 2017 roku do godz. 16.00  maksymalnie 3 prace z I kategorii i 3 prace z II kategorii  z każdej grupy wiekowej  (tj. przedszkola – max. 6 prac, szkoły podstawowe max. 12 prac, gimnazja – max. 6 prac, szkoły ponadgimnazjalne max. 6 prac).

-        Dorośli zgłaszają swoje prace indywidualnie.

-        Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora wg załączonego wzoru nr 1 (metryczka przymocowana do pracy).

-        Prace do konkursu zgłasza szkoła/placówka wg załączonego wzoru nr 2 (prace bez wymaganych danych nie będą brane pod ocenę Jury).

-        Prace nadesłane na konkurs przechodzą na rzecz Organizatorów. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany po kiermaszu na cel charytatywny.

-        Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

 

Ocena i nagrody:

-        Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody.

-        W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.

-        Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca.

-        Ocena jury jest niepodważalna.

 

Kryteria oceny:

-        indywidualny charakter pracy

-        oryginalny pomysł

-        estetyka wykonania pracy

-        ogólny wyraz artystyczny

-        materiał użyty do wykonania pracy

-        zgodność pracy z założeniami konkursu

-        stopień trudności

-        technika wykonania

 

Sprawy organizacyjne:

-        Organizatorzy  nie pokrywają kosztów podróży, jak również kosztów usług pocztowych.

-        Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Szczegółowe informacje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

 ul. 1 Maja 21,  96-500 Sochaczew

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

Tel. 46 86 246 61

bibliotekamiejska.sochaczew.pl/

 

 

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko 

 

Kategoria

(zaznaczyć x)

Najpiękniejsza ozdoba

Najpiękniejszy stroik

 

 

Kategoria wiekowa

(wpisać klasę w odp. okno)

 

Przedszkola i „O”

 

Klasy I – III

Szkoły Podst.

 

Klasy IV – VI

Szkoły Podst.

 

Gimnazjum

 

Szkoła ponadgimn.

 

Dorośli

 

 

 

 

 

 

Dokładna nazwa szkoły/placówki

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133 z póź, zm.)

…………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna

Wzór nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór nr 2

„TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄTECZNE”

Zgłoszenie do udziału w konkursie

na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

 

 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki zgłaszającej uczestników

 

 

 

 

Lista uczestników zgłoszonych do konkursu w I kategorii

 

Kategoria wiekowa

zaznaczyć x

 

Przedszkola i „O”

 

Klasy I – III     

 

Klasy IV – VI

 

Gimnazjum

 

Szkoły ponadgimn.

 

1.

 

2.

 

3.

 

Lista uczestników zgłoszonych do konkursu w II kategorii

Kategoria wiekowa

zaznaczyć x

 

Przedszkola i „O”

 

Klasy I – III     

 

Klasy IV – VI

 

Gimnazjum

 

Szkoły ponadgimn.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

Osoba do kontaktu

(prosimy podać telefon kontaktowy)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa
 


Regulamin - konkurs Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanoc 2017.pdf

 
kalendarz wydarzeń
marzec 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie