Jeden najpiękniejszy wiersz WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

A A A

Regulamin Powiatowego Konkursu  Recytatorskiego

 Poezji Wisławy Szymborskiej

 „Obmyślam  świat”

 

1.       ORGANIZATOR:

Konkurs   organizuje   Miejska Biblioteka  Publiczna w Sochaczewie  

 Dane kontaktowe:  

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w Sochaczewie  ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew,     tel./fax   46 862 46 61,    email: mbp.sochaczew@gmail.com

2.       MIEJSCE I TERMIN

Konkurs odbędzie się w  dniu  22 marca  2017 r.  ( godz. rozpoczęcia - 1000 )  w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Sochaczewie,  adres: ul. 1 Maja 21, (Sala konferencyjna  II piętro Kramnic Miejskich)

 

3.       CELE KONKURSU:

a)       upamiętnienie i przybliżenie twórczości Wisławy Szymborskiej

b)      upowszechnianie poezji i kultury żywego słowa

c)       rozwijanie umiejętności recytatorskich i umożliwienie autoprezentacji uzdolnionej młodzieży oraz dorosłym miłośnikom poezji

d)      inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

 

4.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

a)      Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców miasta  oraz  powiatu sochaczewskiego

b)      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które  do dnia 14 marca  2017 r zgłoszą  swoje uczestnictwo  do Organizatora  wg załączonej karty zgłoszenia  (załącznik nr 1 lub 2).

c)       Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wiersz (lub jego fragment) autorstwa Wisławy Szymborskiej.

d)      W konkursie  wyodrębniono następujące  kategorie wiekowe uczestników:

I KATEGORIA:  uczniowie gimnazjów

II KATEGORIA: uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych i uczestnicy  dorośli

e)      Placówki oświatowe (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)  powinny zgłosić do konkursu swoich podopiecznych po  przeprowadzeniu etapu szkolnego i wyłonieniu w drodze eliminacji szkolnych  max.  do 3  uczestników w każdej kategorii wiekowej  (do dnia 14 marca br.). 

 

5.       JURY I NAGRODY

Oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora.  Komisja konkursowa będzie oceniać recytację wg następujących kryteriów:

a)      dobór repertuaru odpowiadający predyspozycjom recytującego

b)      interpretacja utworu

c)       dykcja i ogólny wyraz artystyczny

d)      opanowanie pamięciowe

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane dyplomy za I, II,  III miejsce oraz  nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.

 

6.       UWAGI KOŃCOWE:

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Postanowienia Jury są ostateczne.

Konkursowi będzie towarzyszył KONCERT POEZJI ŚPIEWANEJ w wykonaniu PIOTRA MILCZARKA.

 

 

Zał.1)   Karta  zgłoszenia  młodzieży szkolnej - Zał nr 1.pdf

Zał.2) karta zgłoszenia  uczestników dorosłych - Zał nr 2.pdf

 

Regulamin Powiatowego Konkursu  Recytatorskiego

 Poezji Wisławy Szymborskiej

 „Obmyślam  świat”

 

1.       ORGANIZATOR:

Konkurs   organizuje   Miejska Biblioteka  Publiczna w Sochaczewie  

 Dane kontaktowe:  

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w Sochaczewie  ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew,     tel./fax   46 862 46 61,    email: mbp.sochaczew@gmail.com

2.       MIEJSCE I TERMIN

Konkurs odbędzie się w  dniu  22 marca  2017 r.  ( godz. rozpoczęcia - 1000 )  w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Sochaczewie,  adres: ul. 1 Maja 21, (Sala konferencyjna  II piętro Kramnic Miejskich)

 

3.       CELE KONKURSU:

a)       upamiętnienie i przybliżenie twórczości Wisławy Szymborskiej

b)      upowszechnianie poezji i kultury żywego słowa

c)       rozwijanie umiejętności recytatorskich i umożliwienie autoprezentacji uzdolnionej młodzieży oraz dorosłym miłośnikom poezji

d)      inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

 

4.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

a)      Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców miasta  oraz  powiatu sochaczewskiego

b)      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które  do dnia 14 marca  2017 r zgłoszą  swoje uczestnictwo  do Organizatora  wg załączonej karty zgłoszenia  (załącznik nr 1 lub 2).

c)       Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wiersz (lub jego fragment) autorstwa Wisławy Szymborskiej.

d)      W konkursie  wyodrębniono następujące  kategorie wiekowe uczestników:

I KATEGORIA:  uczniowie gimnazjów

II KATEGORIA: uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych i uczestnicy  dorośli

e)      Placówki oświatowe (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)  powinny zgłosić do konkursu swoich podopiecznych po  przeprowadzeniu etapu szkolnego i wyłonieniu w drodze eliminacji szkolnych  max.  do 3  uczestników w każdej kategorii wiekowej  (do dnia 14 marca br.).

 

 

 

5.       JURY I NAGRODY

Oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora.  Komisja konkursowa będzie oceniać recytację wg następujących kryteriów:

a)      dobór repertuaru odpowiadający predyspozycjom recytującego

b)      interpretacja utworu

c)       dykcja i ogólny wyraz artystyczny

d)      opanowanie pamięciowe

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane dyplomy za I, II,  III miejsce oraz  nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.

 

6.       UWAGI KOŃCOWE:

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Postanowienia Jury są ostateczne.

Konkursowi będzie towarzyszył KONCERT POEZJI ŚPIEWANEJ w wykonaniu PIOTRA MILCZARKA.

 

 

Zał.1)   Karta  zgłoszenia  młodzieży szkolnej

Zał.2) karta zgłoszenia  uczestników dorosłych

 

 

 

                                                                                              Zał.1

 

POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI

POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

„Obmyślam świat”

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

 

 

Imię  i nazwisko uczestnika

 

Kategoria wiekowa

 

Nazwa szkoły

 

 

opiekun,  tel. kontaktowy

 

Tytuł recytowanego wiersza

 

 

Podpis  czytelny

 

 

 

 


 

Zał.2

 

 POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI

POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

„Obmyślam świat”

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DLA UCZESTNIKÓW DOROSŁYCH

 

 

 

Imię  i nazwisko uczestnika

 

Adres zamieszkania, tel. kontaktowy

 

 

 

Tytuł recytowanego wiersza

 

 

Podpis  czytelny

 

 

 
kalendarz wydarzeń
marzec 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie