158073 odwiedzin
 
 

Kwiaty Polskie Na Mazowszu

A A A

REGULAMIN

II  SOCHACZEWSKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

im. Władysława Ślewińskiego

 § 1

Organizator

 1. Organizatorami  II-go Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem  jest:   Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie   oraz  Towarzystwo Miłośników  Malarstwa Władysława Ślewińskiego  w  Witkowicach.
 1. Kontakt do Organizatorów:
 • Miejska Biblioteka Publiczna,  96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a,

tel. 46 862-46-61

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

strona www:  bibliotekamiejska.sochaczew.pl, 

 •  Towarzystwo Miłośników  Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach,

 96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5 m10

 Prezes Jarosław  Miaśkiewicz     tel.46 8617218

 a-mail: miasjaro@wp.pl

 strona www: slewinski.e-sochaczew.pl

 § 2

Zasięg konkursu

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla  wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3

Cel konkursu

 1. Kształtowanie  wrażliwości na piękno krajobrazu Polski
 1. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku ziemi ojczystej,
 2.  Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym  zaprezentowania ich talentu artystycznego w tematyce: 
 • pejzaż Mazowsza
 • motywy  kwiatowe w tradycji malarstwa polskiego,
 1. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny

§ 4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)    dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy określonymi w niniejszym regulaminie, 

b)    dotrzymanie terminu składania prac,

c)    w przypadku osób niepełnoletnich wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel),

d)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.

 1. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy).
 2. Wyklucza się zgłoszenia  prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych  i /lub  przedstawianych na wystawach.
 3. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 4. Każda praca musi  być opatrzona metryczką zawierającą:

a)    imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych),

b)    wiek autora (autorów,  w przypadku prac rodzinnych),

c)    adres i miejsce zamieszkania,

d)    nr  telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail

e)    w przypadku autorów niepełnoletnich konieczne jest podanie  imienia i nazwiska opiekuna,  nazwy szkoły oraz telefonu kontaktowego do opiekuna.

 1. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 5

Forma pracy

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu  Konkursu : „KWIATY POLSKIE NA MAZOWSZU”.

Obrazy kwiatów niech staną się inspiracją do stworzenia prac plastycznych w zaproponowanej przez Organizatorów formie.

 1. Techniki:

a)    rysunek – kredka, pastele, ołówek

b)    obraz – farby olejne, plakatowe,  akwarele

c)    grafika – tusz

 1. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21x29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7x42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe-partout i niepodklejane od spodu.

Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane w wymiarach:  22x16 cm, 24x19 cm,  27x22 cm,  33x24 cm,  35x27 cm, 41x33 cm. Obrazy namalowane na blejtramach bez ram, nie oprawione.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych  z formatem i techniką,  niezwiązanych z tematyką  lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 6

Termin nadsyłania prac, zasady przyznawania nagród

 1. Ogłoszenie konkursu nastąpi  1 marca 2013 r. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dn. 30  kwietnia 2013.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Sochaczewie

ul. Żeromskiego 39a

96-500 Sochaczew

z dopiskiem:  Konkurs plastyczny „KWIATY POLSKIE NA MAZOWSZU”

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki, lub dostarczania prac. W przypadku  uszkodzenia prace  nie będą oceniane.
 2. Laureaci  konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
 3.  Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.  Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

a)    dzieci od 6 do 12 lat (szkoła podstawowa),

b)    od 13 do 15 lat (gimnazjum),

c)    16-do 19 lat (szkoły średnie),

d)    prace rodzinne ( wyraźne opisane),

e)    dorośli   (bez limitu wieku).

 1. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a)    zgodność formy z wymogami regulaminu,

b)    wkład pracy,

c)    walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,

d)    wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.

 1. Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpi w  czerwcu 2013 r.  podczas III Wydarzenia Artystycznego  2013r „Kocham Polskę…” Władysław Ślewiński.
 2.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury przyzna nagrody w miarę posiadanych przez Organizatorów środków.

§ 7

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych  (strony internetowe Organizatorów).
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr  101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Uczestnicy mogą dobrowolnie przekazać prace na rzecz Organizatorów.
 5.  W przypadku nie odebrania prac plastycznych w wyznaczonym terminie przechodzą one na własność organizatorów konkursu.

 

§ 8

Postanowienia  końcowe

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

 
kalendarz wydarzeń
styczeń 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie