przejdź do Sochaczew.pl
301851 odwiedzin
Prelekcja o kampinoskim parku

26 marca młodzież  licealna z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie wysłuchała prelekcji wygłoszonej przez kierownik Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego w Granicy Ludwikę Kwiadas – Wierzbicką na temat Kampinoskiego Parku Narodowego, z okazji 60 – tej rocznicy powstania. W pobliżu stolicy kraju mamy wielki skarb przyrodniczy, który nie ma swojego odpowiednika w Europie. Teren ten, pomimo wielowiekowej działalności człowieka, zachował niezwykle różnorodną przyrodę i jest najcenniejszym obszarem przyrodniczym Mazowsza. W 60. rocznicę powstania Kampinoski Park Narodowy obejmuje obszar ponad 38 tys. ha powierzchni. Na krajobraz puszczański składają się dwa podstawowe typy środowisk, wydmy i bagna porośnięte lasami : wydmy borami sosnowymi a bagna lasami olchowymi i brzozowymi. Z obumarłych szczątków roślin  w wilgotnym środowisku powstały pokłady torfu, co doprowadziło do powstania torfowisk niskich porośniętych przez turzycowiska.

Na terenie parku rośnie 51 gatunków drzew i 47 gatunków krzewów oraz wiele roślin naczyniowych, mchów, wątrobowców i porostów. Stanowią one naturalne środowisko dla zwierząt : owadów, płazów, gadów i ssaków. Niektóre gatunki takie jak bóbr, ryś czy łoś  po latach nieobecności  zostały przywrócone na teren puszczy.

Kampinoski Park Narodowy powstał w celu ochrony najlepiej w Europie zachowanych zespołów wydm śródlądowych, naturalnych zbiorowisk bagiennych i leśnych, bogatej fauny, a także wielu pamiątek polskiej historii i kultury.

    Po prelekcji młodzież miała okazję obejrzeć w galerii biblioteki wystawę fotografii Romany Boreckiej „Puszcza Kampinoska w obiektywie – 60 fotografii w 60. rocznicę powstania Kampinoskiego Parku Narodowego”.

A A A
27.03.2019
godz.08:43
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość