przejdź do Sochaczew.pl
232594 odwiedzin
Noc Poezji i Muzyki "Wierszotorówka"

W imieniu grupy Sochaczewskie Wieczory Literackie, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej serdecznie zapraszamy na pierwszą Noc Poezji i Muzyki w Sochaczewie "Wierszotorówka" w dniach 1- 2 września 2017r.

Celem imprezy jest przybliżenie czytelnikom współczesnej polskiej poezji i zachęcenie uczestników do poszukiwania własnej drogi twórczej oraz pokazanie uczestnikom imprezy najciekawszych miejsc terenu sochaczewskiego.

Program 1.09.2017r. ( piątek)
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie ul.1Maja 21
17.00- 18.00 rejestracja uczestników, niezbędne informacje organizacyjne
18.00 – 18.15 rozpoczęcie imprezy
18.15 – 19.30 prezentacja grupy Sochaczewskich Wieczorów Literackich z muzyką
Andrzeja Kopy
19.30 – 20.30 prezentacja poszczególnych grup poetyckich gościnnie przybyłych do Sochaczewa z muzyką Andrzeja Kopy
20.30 – 21.00 przerwa w tym zapisy do Turnieju jednego wiersza
21.00 – 22.30 otwarty Turniej jednego wiersza, przewidziane są trzy nagrody na łączną kwotę 1000,00 zł do rozdysponowania przez jury konkursu. Nagrody pieniężne i rzeczowe.
Komisja: Dorota Ryst
Jerzy Jankowski
Marek Boczek
Podczas obrad jury wystąpi gość, gwiazda wieczoru kompozytor i muzyk Władysław ,,Gudonis,, Komendarek
23.00 - ogłoszenie wyników
23.30 - zakończenie

Program 2.09.2017r. ( sobota)
Spotkanie na Placu Kościuszki w Sochaczewie
9.30 - wyjazd do Brochowa
9.45 - 10.45 zwiedzanie kościoła z przewodnikiem
10.45 - wyjazd z Brochowa do Żelazowej Woli
11.00-12.00 zwiedzanie Dworku Chopina z przewodnikiem
12.00- 12.45 koncert Chopinowski
12.45- 13.45 zwiedzanie parku
13.45 -14.15 wyjazd do Sochaczewa ( wąskotorówka)
14.15 - 15.00 zwiedzanie kolejki wąskotorowej
15.00 - 17.00 przerwa
17.00 - 19.00 zwiedzanie Ruin Zamku Książąt Mazowieckich oraz Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
19.00 – 20.00 konkurs na limeryki, fraszki o Sochaczewie w Muzeum

 

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA „WIERSZOTORÓWKA” ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH ,,NOCY POEZJI I MUZYKI” W SOCHACZEWIE

 

  1.   Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Grupa Poetycka Sochaczewskie    Wieczory Literackie działająca przy

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.

  2.   Turniej Jednego Wiersza w ramach imprezy ,,Noc Poezji i Muzyki,, zorganizowany jest w tym roku

po raz pierwszy w dniu 1.09.2017 r.

  3.   Turniej jest imprezą otwartą przeznaczoną dla wszystkich chętnych z całego kraju, którzy ukończyli

16 lat, amatorów, profesjonalistów, zrzeszonych i niezrzeszonych.

  4.   Autor zgłasza jeden utwór poetycki nigdzie dotąd nienagradzany i niepublikowany. Tematyka

dowolna. Utwór nie może przekraczać 50 wersów i nie może naruszać ogólnie przyjętych norm

moralności, obrażać uczuć religijnych, nikogo nie dyskryminować. Nie może zawierać treści

sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych itp.

  5.   Autor utworu oświadcza, że nie narusza praw osób trzecich w szczególności nie narusza ich praw

autorskich.

  6.   Autor osobiście prezentuje swój utwór przed publicznością i jurorami. W uzasadnionych

przypadkach organizator może wyrazić zgodę na prezentację utworu przez inne osoby.

  7.   Zgłoszenia utworu autorzy dokonują osobiście przed Turniejem Jednego Wiersza w dniu 1.09.2017r.

  8.   Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych

na potrzeby Organizatora w celu wyłonienia zwycięzców, rozliczenia nagród oraz publikacji

wierszy, imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,

materiałach promocyjnych w lokalnej prasie bez prawa dodatkowego wynagrodzenia poza

nagrodami.

  9.   Wyboru wierszy i podziału nagród dokona Jury powołane przez Sochaczewskie Wieczory

Literackie. Obradom Jury Turnieju Jednego Wiersza podczas ,,Nocy poezji i muzyki ,, 1.09.2017 r.

będzie przewodniczyć pani Dorota Ryst absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu

Warszawskiego. Mieszka w Warszawie. Współtworzyła Grupę Twórczą OKNO, a od roku 2010r.

Stowarzyszenie Salon Literacki.

  10.   Organizator przewidział nagrody : Nagroda Wójta Gminy Sochaczew, Nagroda Burmistrza Miasta Sochaczew i Nagroda Starosty Powiatu Sochaczewskiego

oraz nagrodę publiczności i wyróżnienie.

  11.   Dostarczone egzemplarze prac nie będą zwracane.

  12.   Udział w Turnieju jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu.

  13.   Sprawy nieujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator - Sochaczewskie Wieczory Literackie

tel. 602 136 187 lub 604 075 326

 

            Serdecznie zapraszamy.

A A A
29.08.2017
godz.10:01
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość